Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Predavanje Metodologija naučno-istraživačkog rada u tehničko-tehnološkim naukama

Predavanje Metodologija naučno-istraživačkog rada u tehničko-tehnološkim naukama održaće prof.dr Zorica Bogdanović sa Katedre za elektronsko poslovanje u sredu 28. decembra 2022. u 16.00 časova u sali B009.

Cilj ovog predavanja je da se ukaže na specifičnosti metodologije naučno-istraživačkog rada u tehničko-tehnološkim naukama. U predavanju će biti prikazane faze metodologije naučno-istraživačkog rada, metode i alati koje se u svakoj od faza koriste. Poseban cilj je da se ukaže na specifičnosti procesa pripreme i objavljivanja radova u časopisima sa SCI lista. Predavanje je bazirano na višegodišnjem iskustvu nastavnika i saradnika Katedre za elektronsko poslovanje Fakulteta organizacionih nauka, koje se ogleda u više desetina objavljenih radova u časopisima sa impakt faktorom, kao i preko četrdeset izvedenih doktoranada.

Check Also

Metodologija naučno-istraživačkog rada u računarskim naukama i informacionim tehnologijama

Profesorka dr Zorica Bogdanović, održala је predavanje na temu „Metodologija naučno-istraživačkog rada u računarskim naukama …