Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

FON učestvuje u Erasmus+ projektu “D-PBL: unapređenje učenja zasnovanog na projektima u digitalnoj eri”

D-PBL, Erasmus+

Nastavnici i saradnici Katedre za elektronsko poslovanje FON-a učestvovaće u Erasmus+ projektu „D-PBL: advancing project-based learning into the Digital Era“, u okviru KA2 programa za uspostavljanje strateških partnerstava u visokom obrazovanju. Koordinator projekta je Univerzitet iz Maje – ISMAI, Portugal. Pored Univerziteta u Beogradu, partneri na projektu su Politehnički institut iz Porta, Portugal, Vilnus univerzitet za tehnologiju i dizajn iz Litvanije, Univerzitet Patras iz Grčke i Francisko de Vitorija univerzitet iz Španije. Projekat počinje 2. januara 2022. i trajaće dve godine.

Cilj D-PBL projekta je kombinovanje učenja na daljinu sa učenjem zasnovanim na projektima u međunarodnom kontekstu. Projekat promoviše učenje orijentisano na ishode i integriše transdisciplinarne pristupe učenju sa inovativnim pedagoškim praksama. Ciljevi D-PBL projekta zasnivaju se na tri dimenzije: sticanje tehničkih veština kroz učenje zasnovano na rešavanju realnih problema, razvoj poslovno-korisnih kompetencija, i uključivanje studenata u multinacionalne timove. Specifični ciljevi projekta uključuju unapređenje digitalnih veština predavača, pružanje prostora za zajednički rad studenata i predavača na projektima, organizovanje multinacionalnih timova studenata koji će učiti kroz rešavanje problema iz prakse. Studenti će steći nove kompetencije rešavanjem realnih poslovnih problema timskim radom na daljinu koristeći savremene informacione tehnologije.

Check Also

IV BMASmartC 2023-4. radionica o inovativnim poslovnim modelima i aplikacijama za pametne gradove

Katedra za elektronsko poslovanje u saradnji sa Fakultetom za informatiku i računarstvo Univerziteta Union i …