Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Preporučene konferencije i časopisi za studente doktorskih studija

Obavezni deo za studente doktorskih studija je priprema rada za konferenciju ili časopis. Na ovoj strani možete naći predloge domaćih konferencija i časopisa za koje se mogu pripremati radovi.

Konferencije:

Časopisi: