Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Home > ELAB Događaji > Dejan Milojičić – kandidat za predsednika IEEE

Dejan Milojičić – kandidat za predsednika IEEE

Dejan Milojičić, dobitnik nagrade Srpski Krivak, nominovan je za predsednika najvećeg svetskog udruženja inženjera IEEE. Jedini Srbin predsednik IEEE bio je Mihajlo Pupin. Dejanu želimo puno uspeha i pozivamo sve članove IEEE da glasaju!

Dejan Milojičić je studirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Naučnu i stručnu karijeru počeo je u Institutu Mihajlo Pupin u Beogradu. Sama nominacija, pored priznanja za njegov dugogodišnji i samopregoran rad u aktivnostima IEEE, predstavlja i priznanje za naše stručno okruženje iz koga je Dejan Milojičić potekao.
Više detalja o njegovoj nominaciji i referencama može se naći na linkovima:
https://dejan.milojicic.com/
https://www.ieee.org/about/corporate/election/president-elect.html
S obzirom na reference i rezultate njegovih aktivnosti, nadamo se da će članovi IEEE podržati kandidaturu Dejana Milojičića i svojim glasom doprineti da on bude izabran za Predsednika IEEE. Elektronsko glasanje vrši se na stranici https://www.ieee.org/about/corporate/election/index.html i traje do 1. oktobra 2019.

Check Also

HandsOn Blender radionica

HandsOn 2019 – Uvod u Blender

Pozivamo vas na ovonedeljnu radionicu Uvod u Blender u okviru Elab Hands-On serijala! Radionica će …